Ridskola

På Svea Islandshästar  erbjuder vi  ridskola  i mindre och större  grupper och för alla nivåer.   Här får du blandad kunskap i både ridning, hantering och hur du ska agera kring  en  häst. Ridskolan  består mest utav praktisk  utbildning i form av ridning  men under  terminens kommer även  ett teoripass att ingå.   Hästarna som  går med i ridskolan är alla välutbildade och vi satsar  stort på hästarnas kvalite  och att de har ett fint lynne.

Grupper:

Såhär länge varar ett ridpass under en vuxenlektion: Ca 45 min

Barnlektion: Ca 30 min

Måndag

Flexibla tider, lektioner efter överrenskommelse i Järna

19.00
20.00

En tävlingsgrupp
En vuxen grupp

Ridskola

Igenridning:

Avbokningen ska ske senast kl 19.00 dagen innan din ridlektion för att igenridning skall få ske.


Vi vill poängtera att det inte finns någon garanti för att kunna rida igen, utan att det som sagt är helt i mån av plats, även om vi alltid gör vårt yttersta för att lösa det.


Hästarna är vårt viktigaste kapital och det är därför vi månar om att hålla deras arbete på en nivå de klarar av för att de inte ska jobba för mycket.


Elev har möjlighet att rida igen 2 st av sina korrekt avbokade ridlektioner, inom den termin som det gäller.

Att tänka på...

- Inte ha samma kläder på dig om du vistas i andra stall än hos hos!


Olika typer av smittor sprids snabbt från stall till stall. Därför är det viktigt att tänka på att ha olika/rena kläder om man vistas i olika stall!


Samt om du har egen utrustning (bortsar, grimmor, sadel mm) som du använder på andra hästar än Svea Islandshästars hästar är det viktigt att göra rent även utrustning när man åker från stall till stall. Tex tvätta av med virkon!

Viktig information för Ridskoleelever

OBS!


Vid inträffad skada eller sjukdom under pågående termin återbetalas den del av terminsavgiften som avser tiden fr.o.m det ridtillfälle som enligt schemat inträffar efter den dag läkarintyg kommit ridskolan tillhandla (alltså läkarintyg krävs) För återbetalning enligt vad som står ovan krävs det även att elev/målsman skriftligen underrrättar ridskolans ansvarig (Karin) och att läkarintyg och skriftlig begäran om återbetalning kommit till ansvarig för ridskolan senast under den sista terminsdagen.


Betalning återfås alltså vid sjukdom eller skada, vid uppvisande av läkarintyg.


Elev som av annat skäl än ovan uteblir från ridlektioner eller avbryter terminen är icke berättigad att återfå någon del av erlagd terminsavgift.